எண்ணம்

(Eluthu Ennam)


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஒற்றுமை இல்லாத குப்பைகளை 


ஒற்றுமையாக்கியவர் துப்புரவு பணியாளர் 

மேலும்

இயந்திரபிப்  பணி

காலம் என்னை அழைத்தது 
கை அடக்க கைபேசியிலும்
மடி அணைக்கும் கணினியிலும் 
ஓடி போவதற்கும் முடியவில்லை 
தேடி செல்லவும் தெரியவில்லை 
அப்படி ஒரு பரிவு 
இந்த இயந்திரத்திடம்...!

மேலும்

நிலாவே நீ ...
-----------------
அந்த வானத்தில்
நிலவாய்
இருப்பதை விட

இந்த இருளில்
விளக்காய்
இருப்பதையே

என் மனம்
எப்போதும்
விரும்புகிறது .
மாமுகி .

மேலும்

இறையும் செயலும்
-------------------------------
என்னைச் சுற்றியுள்ள
எல்லாரிடமும் ஓர்
இறைத் தன்மையைப்
பார்க்கிறேன் ...
எனவே
என் செயல்கள் யாவும்
எனக்கு
ஆன்மிகமாகவே தெரிகிறது.
மாமுகி .

மேலும்

அசலே ! உங்களுக்கு இந்த
நகல்களின் அன்பு வணக்கம் !
ஒப்பிலா சூரியன் நீங்கள் !
உங்களிடம் வெப்பம் வாங்கி
ஒளிரத் துடிக்கும் நிலவுகள்
நாங்கள் வாழ்த்தி அளிக்கும்
      வாழ்த்து மடல்
கொங்கு மண்ணிலே மங்கா புகழுடன்
தங்களுக்கென தனி வழி அமைத்திட்ட
தங்கம் நிகர் எங்கள் தலைவரே !
வார்ப்பட உலகின் வரலாறு எழுதினால்
திருப்பும் பக்கமெல்லாம் உங்களின்
திருநாமம் வீற்றிருக்கும் !
மறுசுழற்சிக் கலையாலே மணல் துகளின்
அற்ப ஆயுளையும் அதிசயமாய்
பன்மடங்கு உயர்த்தி விட்ட
மணலின் மருத்துவர் நீங்கள் !
உங்களின் கைகளில்தான்
விருதுகள் மதிப்புறுகின்றன !
உங்களின் தோள்களில்தான்
மாலைகள் மலைப்புறுகின்றன !
உங்களின் மீது மட்டும்தான்
பொன்னாடையும் பொலிவுறுகின்றது !
தோழமை விருதுபெறும் நீங்கள்
காலகாலமாய் வாழ்வாங்கு வாழ்வென
வாழ்த்தும் வயதில்லை எனினும்
வாழ்த்தி வணங்குகிறோம் !

மேலும்

கைபேசி

அலைபேசியில் தொடர்கிற 

ஊடல்கள், சிலர் வாழ்வின் 

மகிழ்வான வாழ்வையும் 

நிலையற்ற வாழ்வாக மாற்றிவிடுகிறது...


           சபீனா பகுருதீன்

மேலும்

ஓய்ந்த கால்கள் ஓயாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது, 

தேய்ந்த கைரேகையோடு ஒவ்வொரு நாளும் புதுப்பித்துக் கொண்டுள்ளது, 

இளைப்பாறும் வயதில் ஒத்திகை பார்க்கும் கைகள், 

அந்த பசிக்குத்தான் 
தெரியுமா வறுமை.

சபீனா பகுருதீன்

மேலும்

நிபந்தனை

நிபந்தனை இல்லா நேசத்தில்

பல வன்முறைக்கும் 

வேலை இல்லை....


                 சபீனா பகுருதீன்

மேலும்

மாற்றங்கள்

சில  வெளிப்படாத

உண்மை உருவங்களால் 

சிலரின் வாழ்க்கைப்பயணம்

பல மாற்றங்களைத்தேடி...


            சபீனா பகுருதீன்

மேலும்

கவிஞர்கள் எனவோ

மௌனத்தைதான் 

அதிகம் விரும்புகிறார்கள்,

மொழிகளால் பிறப்பிற்று 

கொண்டே இருக்க.

மேலும்

மேலும்...

மேலே