எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

விழிகளிலே உன் விழிகளிலே என்னை தொலைத்தேன் ......😌😌😌அருகினிலே உன்...

விழிகளிலே உன் விழிகளிலே என்னை தொலைத்தேன் ......😌😌😌அருகினிலே உன் அருகினிலே வர கொஞ்சம் தயக்கம் ......😉😉😘உன்னை பார்க்கும் அந்த நேரம்  பொன்னான நிமிடம் என்னாலும் தொடர்ந்திட நெஞ்சம் ஏங்கும் 😊😊😊😍

பதிவு : 9840565197
நாள் : 2-Aug-19, 11:23 pm

மேலே