எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தாய்மையும் பெண்மையும் நம்மை ஈன்றெடுத்த "தாய்" அவள் அன்றைய...

தாய்மையும் பெண்மையும் 


நம்மை ஈன்றெடுத்த "தாய்" அவள் அன்றைய நாளில் நமக்காக அனுபவித்த சில மணி நேர சித்ரவதை,
அந்த வலியையும் உதாசினப்படுத்தும் பொழுது தாய்மையை உணர்கிறாள்....!

பதிவு : Sheik Abdullah
நாள் : 24-Jan-21, 12:24 am

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே