எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தனிமை.... வீட்டில் இருந்து மிக தொலைவில் வேலை.... கைநிறைய...

தனிமை....

வீட்டில் இருந்து மிக தொலைவில் வேலை....
கைநிறைய சம்பளம்....
உணவு உண்ண விடுதிகள்...
எல்லாம் உண்டு!!!
இருந்தும் இதயத்தில் தனிமை....
என் அம்மா செய்ய்ம் கொழுக்கட்டை இங்கே இல்லை!!
"நீ வரவில்லையா??" என்ற தந்தையின் கேள்வியில்,
வராதே!! என்ற கண்ணீரும் வந்து மொபைலினை நனைத்தது!!!

பதிவு : Prasath
நாள் : 29-Aug-14, 1:57 pm

மேலே