திருவரங்கன் உலா

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

திருவரங்கன் உலா

திருவரங்கன் உலா விமர்சனம். Tamil Books Review
திருவரங்கத்தில் சம்பவித்த வரலாற்று உண்மையை கொண்டு ஸ்ரீவேணுகோபாலன் எழுதிய நாவல்.

பல படையெடுப்பின் போது திருவரங்கத்தில் நடந்த கொள்ளைகளில் கடவுளின் சிலை கொள்ளை மிகவும் அதிகம்.

அப்படி கொள்ளை போன சிலையை சில இளைஞர்கள் தேடி கண்டுபிடிகிறார்களா? கண்டுபிடித்தாலும் அதை மீட்க்க முடிந்ததா? என்பதை இந்நாவலில் சிறப்பாக எழுதியுள்ளார், ஸ்ரீவேணுகோபாலன்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 3-Apr-14, 6:51 pm

திருவரங்கன் உலா தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே