தென் இந்திய வரலாறு தொகுதி 1

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

தென் இந்திய வரலாறு தொகுதி 1

தென் இந்திய வரலாறு தொகுதி 1 விமர்சனம். Tamil Books Review
ஆசிரியர் டாக்டர் கே.கே.பிள்ளை அவர்களால் எழுதப்பட்ட நூல், தென் இந்திய வரலாறு தொகுதி.

பண்டைய தென்னிந்திய பெருங்கோயில்களின் வரலாற்றுக் குறிப்புகளும், தொல் பொருள் ஆராய்ச்சியில் கண்டறியப்பட்ட உண்மைகளும், நடன நாடக கலைகள், சிற்ப சாஸ்திரங்கள், விஞ்ஞானம், பேரிலக்கியங்கள், தத்துவம், சமயம், விஞ்ஞானம், பேரிலக்கியங்கள்,பொருளாதாரம் போன்றவைகளைப் பற்றியும் இந்நூலில் படிக்கலாம்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 4-Dec-14, 7:32 pm

தென் இந்திய வரலாறு தொகுதி 1 தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே