கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

காதலர் தின கொண்டாட்டங்கள் தேவையா?


காதலர் தின கொண்டாட்டங்கள் தேவையா?


vickramhx 11-Feb-2015 இறுதி நாள் : 18-Feb-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தேவை

1 votes 5%

தேவையில்லை

6 votes 27%

தனி மனித விருப்பம்

13 votes 59%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 9%

வாசகர் தேர்வு

தேவை

11 votes 15%

தேவையில்லை

31 votes 42%

தனி மனித விருப்பம்

27 votes 37%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

4 votes 5%


மேலே