வெற்றி பெறுவது எப்படி என்று யோசிப்பதை விட, - அடால்ப் ஹிட்லர்

வெற்றி பெறுவது எப்படி என்று யோசிப்பதை

வெற்றி பெறுவது எப்படி என்று யோசிப்பதை
ஆசிரியர் : அடால்ப் ஹிட்லர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

வெற்றி பெறுவது எப்படி என்று யோசிப்பதை விட, தோல்வி அடைந்தது எப்படி என்று யோசித்துப்பார். நீ கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவாய்.

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே