நம்பிக்கை, ஒழுக்கம், வீரியம், சித்தம், நடுவுடைமை, தர்மத்தை - கவுதம புத்தர்

நம்பிக்கை, ஒழுக்கம், வீரியம், சித்தம், நடுவுடைமை,

நம்பிக்கை, ஒழுக்கம், வீரியம், சித்தம், நடுவுடைமை,
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

நம்பிக்கை, ஒழுக்கம், வீரியம், சித்தம், நடுவுடைமை, தர்மத்தை ஆராய்ந்து தெளிதல், அறிவு, நற்பயிற்சிகள், சிந்தனை ஒருமிப்பு – இவற்றில் பரிபூரண நிறைவு பெற்றால், துன்பங்களை விரட்டி விடலாம்.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே