மடையர்களின் நட்பில் வாழ்பவர் அதிக காலம் துன்புறுவார்கள். - கவுதம புத்தர்

மடையர்களின் நட்பில் வாழ்பவர் அதிக காலம்

மடையர்களின் நட்பில் வாழ்பவர் அதிக காலம்
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

மடையர்களின் நட்பில் வாழ்பவர் அதிக காலம் துன்புறுவார்கள்.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே