மகிழ்ச்சியாய் நீ வீணாக்கிய தருணங்களெல்லாம் வீணானவையல்ல. -

மகிழ்ச்சியாய் நீ வீணாக்கிய தருணங்களெல்லாம்

மகிழ்ச்சியாய் நீ வீணாக்கிய தருணங்களெல்லாம்
கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

மகிழ்ச்சியாய் நீ வீணாக்கிய தருணங்களெல்லாம் வீணானவையல்ல.

தமிழ் பொன்மொழிகள் (Magilchi Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே