ஆங்கிலம் கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


மற்றவைகளை விட சிறப்பாக இருக்குமெனில் பயன்படுத்துவேன்

10%

நிச்சயம் பயன்படுத்துவேன்

90%

இது பெரிய விசயமல்ல

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

பல மொழிகள் உள்ள நாட்டில் இது தேவையில்லாதது

67%

இது ஹிந்தி மற்றும் இந்தியாவிற்கு நல்ல முடிவு

28%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6%

உங்கள் கருத்து

அவசியம்

14%

அவசியமில்லை

79%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

7%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

ஆங்கிலம் கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of ஆங்கிலம் polls.


மேலே