அன்பு மிதித்தெழும்

அன்பு மிதித்தெழும்
கோபம்.
ராகம் மிதித்தெழும்
ஆலாபனை.
யதார்த்தம் மிதித்தெழும்
படிமம்.


கவிஞர் : கலாப்ரியா(21-Apr-12, 5:59 pm)
பார்வை : 30


மேலே