முதல் நாள்

இதயம் சேகரித்துக்
கொண்டிருந்த
வானத்தில்
நீ
பறக்கத் துடிக்கையில் அசைந்த
புற்களின்
நடுவேதான்
அமர்ந்திருந்தது
நம் நட்பின்
முதல்
நாள்


கவிஞர் : அறிவுமதி(12-Apr-11, 10:03 pm)
பார்வை : 152


மேலே