தேர்வு

தேர்வு முடிந்த
கடைசி நாளில் நினைவேட்டில்
கையொப்பம் வாங்குகிற
எவருக்கும் தெரிவதில்லை
அது ஒரு நட்பு முறிவிற்கான
சம்மத உடன்படிக்கை என்று


கவிஞர் : அறிவுமதி(12-Apr-11, 10:06 pm)
பார்வை : 125


மேலே