அமெரிக்க மாப்பிள்ளை

கைக்கு எட்டிய தாலி,

கழுத்துக்கு எட்டவில்லை !!

-"அமெரிக்க மாப்பிள்ளை"

எழுதியவர் : அகமுகன் விஜய் (18-Dec-13, 1:46 pm)
பார்வை : 86

மேலே