உனக்காக ஓர் கவிதை

நீ தூங்கும் அழகினை வர்ண்ணிக்க..!
தூங்காமல் வார்த்தை தேடுகிறான்
ஒவ்வொரு கவிஞனும்..!
****குழந்தையின் துயில்****

எழுதியவர் : Jaya Ram Kumar (1-Apr-14, 9:54 pm)
பார்வை : 228

மேலே