இனிய ஆண்ட்ராயிடு தேவதைகள்

கை பேசிகளின்
கனவுகள் மெய்பட

கடவுள் அனுப்பி வைத்த
குட்டி தேவதைகளா இவை ?

இநத ஆண்ட்ராயிடு
மென்பொருள் எனும் கவிதை ,

ஒன்று புரிவதர்க்கு முன்னரே
வேறு ஒன்று குதிக்கிறது முன்னே !
தொடு திரை கைபேசிகளின்
வரங்கள் போல - இங்கு

தேடுவதெல்லாம் கிடைக்கிறது
தேடாததும் துரத்துகிறது .!

அன்று விதைத்த மொச்சை
பயிர் போல முழிக்கும் இவர்கள்

உலகின் ஏதோ ஒரு படைப்பாளியின்
அறிவின் விதைகள் - இதை

எல்லோரும் அனுபவிப்பதால்
இறைதூதன் என சொல்லவா உன்னை

இல்லாதது இல்லையென்பதாய்
இருக்கும் அட்சய ஆண்ட்ராயிடே

உன் தேவை என்னை
தேவதை என அழைக்க வைத்தது .

எழுதியவர் : கிருஷ்ணமூர்த்தி (23-Sep-14, 8:49 pm)
பார்வை : 133

மேலே