தோழமை

தோழமை இலக்கணம்
வாழ்ந்து காட்டும்
முட்டாள் மனிதன்
போட்ட பொரைக்கு
விசுவாசம் என்று
பிழையாய் படிப்பான்

எழுதியவர் : கார்முகில் (18-Dec-14, 9:17 pm)
Tanglish : tholamai
பார்வை : 161

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே