சாதி

பிறப்பே சாதி ஆனதால் சித்தியால்
பிறப்பற்றோர் சாதி யுறார்

எழுதியவர் : (4-Jan-15, 7:34 am)
சேர்த்தது : Dr.P.Madhu
பார்வை : 29

மேலே