விழிக்குள்

ஆய்வுக்குள்ளாகும் வாழ்க்கை
உன் விழிக்குள்
மீண்டும் தோல்வியில் நேருக்கு நேர் முயற்சியில் !!

எழுதியவர் : வேலு (24-Jan-15, 2:15 pm)
பார்வை : 321

மேலே