உறுஞானம்

உறுஞானம் அஃதால் இறுமாப்பு கொளஅல
உறஅது உலகின் இருமாப்பு

எழுதியவர் : (25-Jan-15, 9:41 am)
சேர்த்தது : Dr.P.Madhu
பார்வை : 48

மேலே