குடி

பாடுபட்டு சம்பாதித்த
பணம் பாழாய் போனது ...
பாட்டிலை தேடிப்போனதால் ..!

எழுதியவர் : உடுமலை சே.ரா .முஹமது (15-Feb-15, 10:17 am)
பார்வை : 70

மேலே