கடமை தவறாத மரங்கள் - 12780

கவலையை அழித்தது மனதில்
ரப்பர் மரங்கள் - காலைப் பனியில்
கண்களின் வழியே ஓவியமாக....!!

எழுதியவர் : ஹரி (19-Jun-15, 6:07 am)
சேர்த்தது : ஹரி ஹர நாராயணன்
பார்வை : 97

மேலே