முகவரிகள்

தென்றலுக்கு முகவரி
தோட்டம்
இறைவனின் முகவரி
ஆலயம்
இந்த இரண்டும்
நீ செல்லும் முகவரியானால்
கவிதைக்கு உன் இதயம்
முகவரி !

----கவின் சாரலன்

எழுதியவர் : கவின் சாரலன் (2-Aug-15, 10:37 am)
Tanglish : mugavarikal
பார்வை : 85

மேலே