அழகும் அழகினமும்

அழகும் அழகினமும்
************************************************


ஷாலிமார் வண்ணத்தில் இல்லமது அழகாகும்
பாலிமர் சாதனங்கள் பயன்பாட்டில் நூதனமாய்
போலியாய்ச் சீராக்கும் அங்கமதும் கவர்ச்சிக்காம்
சோளிகட்டும் பெண்அரிதாம் நாகரீக உலகத்தில் !( இது நகைச்சுவையாய் புனையப்பட்டது மற்றபடி ஏதுமில்லை )

எழுதியவர் : (7-Sep-15, 9:48 pm)
சேர்த்தது : சக்கரைவாசன்
பார்வை : 92

மேலே