தத்துவம் கேளு மனிதா

கோபம் கொண்டு வாழ்பவன் சாபம் பெறுகிறான்

இன்புற்று வாழ்பவன் முக்தி அடைகிறான்

எழுதியவர் : விக்னேஷ் (16-Oct-15, 10:58 am)
பார்வை : 719

மேலே