பாவத்தின் முத்தம்

உனக்கான
யூதாசின் வெள்ளி சில்லறைகள்
என்னிடம் இல்லை...
ஜெனிக்காதே!
பாவத்தின் முத்தங்களில்
ஒன்றேனும்
பதியாதிருக்கட்டும்!!

எழுதியவர் : யுவபா஠(28-Jan-16, 11:30 am)
சேர்த்தது : Yuvabarathi
பார்வை : 165

மேலே