முயற்சி

கைகள் இல்லாதவன் போடுகிறான்
தன் கையெழுத்தை

இரு கை இருந்தும் உன்னால் மாற்ற
முடியாதா உன் தலையெழுத்தை

கால்கள் இல்லாதவன் தாண்டுகிறான்
தன் தடைகளை

இரு கால்கள் இருந்தும் உன்னால்
அடைய இயலாத உன் இலக்கை


" உழைப்பு கடினமாக இருந்தால்
வெற்றி எளிதில் கிடைக்கும்"

எழுதியவர் : கோ.ஜெயமாலினி (13-Oct-16, 6:37 am)
Tanglish : thannambikkai
பார்வை : 1015

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே