செம்மொழி

செம்மொழி!
தமிழ் எனும் அழகியின், அலங்காரத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட
அங்கிகாரம்!

எழுதியவர் : ஆர் மகாலட்சுமி கோவில்பட் (15-Mar-17, 8:31 am)
சேர்த்தது : ஆர் மகாலட்சுமி
பார்வை : 362
மேலே