மறந்துவிடுகிறேன்

மறந்துவிடுகிறேன்

மறந்துவிடு
என்று
நீ
சொல்லிவிட்டு
சென்றுவிட்டாய்


நிஜத்தில்
மறந்துவிடுகிறேன்

ஆனால்
கனவில்
நீ
சொன்ன
வார்த்தையை மட்டும்
மறந்துவிடுகிறேன்
பெண்ணே


  • எழுதியவர் : ராஜு ஸ்வீட்
  • நாள் : 20-Apr-17, 11:37 pm
  • சேர்த்தது : raju sweet
  • பார்வை : 516
Close (X)

0 (0)
  

மேலே