திக் திக்

மதில்மேல் பூனை,
மனசு படபடக்கிறது-
மறுபக்கம் எலி...!


Close (X)

0 (0)
  

மேலே