கலியுகம் ஹைக்கூ

இங்கு பொய் விலை பேசப்படுகிறது
மெய்யை மறைக்க அழிக்க
அழிக்க முடியா மெய்யை .........................( கலியுகம்)

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (17-Aug-17, 5:38 pm)
பார்வை : 1153

மேலே