தேவதைக்காரிதீராத காதல் ஒன்றே
உன் விழிகள் பேசும்

கீதம்...✍#தேவதைக்காரி...

எழுதியவர் : பாரதி நீரு (24-Sep-17, 1:46 am)
பார்வை : 61

மேலே