தமிழ்த்தாய்

வாயை திறந்து மூடி மீண்டும் திறந்தால்
அம்மா

#தமிழ்த்தாய்
#தமிழ்

~ தமிழச்சி பிரபாவதி வீரமுத்து

எழுதியவர் : பிரபாவதி வீரமுத்து (29-Oct-17, 4:46 pm)
பார்வை : 177

மேலே