ஆங்கிலப் புதுவருஷ வாழ்த்துக்கள்

எழுத்தின்
தோழர்கள்
தோழிகள்
நிர்வாக
நண்பர்கள்......எல்லோருக்கும்
இனிய
ஆங்கிலப் புதுவருஷ
வாழ்த்துக்கள்......!!

எல்லோர்க்கும்
பொதுவான
இறைவனின்
ஆசிகள்
கிடைத்திட
என் இனிய
வாழ்த்துக்கள்....!!

எழுதியவர் : thampu (1-Jan-18, 4:13 am)
சேர்த்தது : தம்பு
பார்வை : 104

மேலே