என்னை சபியுங்கள்

பிரபஞ்சம் அறியா
பிஞ்சுக்குழந்தையின்
பிறப்புறுப்பையே
பிழிந்து புசிப்பவர்களின்
பிறப்புறுப்பில் தூக்கிலிடுங்கள்

பால் வாடையே
மறையா அவளிடம்
பாலியல் பேசும்
பாவிகள் நாக்குகளை நடுச்சந்தியில்
நறுக்கியெறியுங்கள்

உடைகளைத்தாண்டி
ஊடுருவும் ஊளைப்பார்வை கண்டால்
உயிர் நாடியின் நரம்புகள் உருகிட நெருப்பு வையுங்கள்

விலகி நில்லுங்கள்
அணைக்கும் கைகளில்
அமிலம் கசியக்கூடும்

அய்யோ!
எவரேனும் என்னை
கௌதமனாக சபியுங்களேன்..!

எழுதியவர் : நிவேதா சுப்பிரமணியம் (23-Jul-18, 6:45 pm)
பார்வை : 411

மேலே