நிவேதா சுப்பிரமணியம் - சுயவிவரம்

(Profile)எழுத்தாளர்
இயற்பெயர்:  நிவேதா சுப்பிரமணியம்
இடம்:  கோவை
பிறந்த தேதி :  23-Jun-1993
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  16-Aug-2016
பார்த்தவர்கள்:  869
புள்ளி:  603

என் படைப்புகள்
நிவேதா சுப்பிரமணியம் செய்திகள்
நிவேதா சுப்பிரமணியம் - நிவேதா சுப்பிரமணியம் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
27-Nov-2017 3:13 pm

ஒரு நீண்ட பயணத்தில்
நான் தொலைந்து போகிறேன்
இருள் சூழ்ந்த கிரகத்தில்
மிதந்து போகிறேன்

குருதியின் நடுவில்
குடியிருக்கும் உடலைச்சுற்றி
கூடியிருக்கும் மனிதர்கள்
மனிதத்தின் அடையாளமாய்
மரணத்தை வசவுகிறார்கள்..!

சிதறி கிடக்கும் சிரசைக்கண்டு
வழிப்பயணத்தில் இணைந்தவர்களே
வலிகொண்டு துடிக்கிறார்கள்
வாழ்க்கைப்பயணத்தில் இணைந்தவளே!
வந்துவிடாதே இங்கே!

பாதகி பாதை பார்த்து காத்திருப்பாளே..
பாசம் சேர்த்து சமைத்திருப்பாளே..
பாவியெனக்கு சாவு வருமென்றா
நினைத்திருப்பாள்?

அவசரமாய் வந்தவனுக்கு
கவசத்தின் அவசியம்
அறியாமல் போனதினால்
காலதேவனுக்கும் வசதியாய்
போயிருக்கக்கூ

மேலும்

நிவேதா சுப்பிரமணியம் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
27-Nov-2017 3:13 pm

ஒரு நீண்ட பயணத்தில்
நான் தொலைந்து போகிறேன்
இருள் சூழ்ந்த கிரகத்தில்
மிதந்து போகிறேன்

குருதியின் நடுவில்
குடியிருக்கும் உடலைச்சுற்றி
கூடியிருக்கும் மனிதர்கள்
மனிதத்தின் அடையாளமாய்
மரணத்தை வசவுகிறார்கள்..!

சிதறி கிடக்கும் சிரசைக்கண்டு
வழிப்பயணத்தில் இணைந்தவர்களே
வலிகொண்டு துடிக்கிறார்கள்
வாழ்க்கைப்பயணத்தில் இணைந்தவளே!
வந்துவிடாதே இங்கே!

பாதகி பாதை பார்த்து காத்திருப்பாளே..
பாசம் சேர்த்து சமைத்திருப்பாளே..
பாவியெனக்கு சாவு வருமென்றா
நினைத்திருப்பாள்?

அவசரமாய் வந்தவனுக்கு
கவசத்தின் அவசியம்
அறியாமல் போனதினால்
காலதேவனுக்கும் வசதியாய்
போயிருக்கக்கூ

மேலும்

நிவேதா சுப்பிரமணியம் - நிவேதா சுப்பிரமணியம் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
27-Nov-2017 3:03 pm

நீ காற்றாய் இருக்கிறாய்
நான் காகிதமாய் இருக்கிறேன்
என்னை புரட்டுகிறாயா?
விரட்டுகிறாயா?
***
நான் ஒரு மரம்
என் மழையும் நீதான்
வெயிலும் நீதான்
***
என் கண்களாக நீதான் இருக்கிறாய்
காட்சியாகவும் நீதான் இருக்கிறாய்
சாட்சியாக காதல் இருக்கிறது
***
நீ விரல்
நான் நகம்
என்னை வெட்டும்போதெல்லாம்
வளர்ந்துகொண்டே வருகிறது
காதல்
***
என் தனிமை
தானாக வளரும்
நம் காதலின் குழந்தை
***
உன் மனதில் இடம் பிடிக்கவேண்டுமென்றே
ஆடம் பிடிக்கிறேன்
ஒரு குழந்தையைப்போல
***
நீ நிலவு
நான் இரவு
உன் வருகையில்
நான் என்னையே தொலைக்கிறேன்..!
***
நீயே என் எதிர்த்திசையென்றானபின்பு

மேலும்

நிவேதா சுப்பிரமணியம் - நிவேதா சுப்பிரமணியம் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
18-Nov-2017 4:58 pm

வறுமை வாயிலிட்ட
என் வாலிபத்தை

வேகத்தை குறைத்த
என் சோகத்தை

வெறுமையை உமிழ்ந்த
என் தனிமையை

வன்முறையில் சிதைந்த
என் பெண்மையை

எம்முறையுமுமில்லாது
இதோ இம்முறை
இக்கவிக்குவியலுக்குள்
ஒளித்து வைத்திருக்கிறேன்

கலைக்கண்ணோட்டத்தே
கலைத்துப் பார்ப்பவர்களே
கண்கள் கலங்காதிருங்கள்..!

மேலும்

மகிழ்ச்சி.... 27-Nov-2017 3:09 pm
ஒன்றுமில்லை சகோ.. கற்பனைதான்.. அன்பின் நன்றிகள் சகோ.. 27-Nov-2017 3:08 pm
சகோதரி ..... ஏன் என்னாயிற்று???? 18-Nov-2017 8:12 pm
நிவேதா சுப்பிரமணியம் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
27-Nov-2017 3:03 pm

நீ காற்றாய் இருக்கிறாய்
நான் காகிதமாய் இருக்கிறேன்
என்னை புரட்டுகிறாயா?
விரட்டுகிறாயா?
***
நான் ஒரு மரம்
என் மழையும் நீதான்
வெயிலும் நீதான்
***
என் கண்களாக நீதான் இருக்கிறாய்
காட்சியாகவும் நீதான் இருக்கிறாய்
சாட்சியாக காதல் இருக்கிறது
***
நீ விரல்
நான் நகம்
என்னை வெட்டும்போதெல்லாம்
வளர்ந்துகொண்டே வருகிறது
காதல்
***
என் தனிமை
தானாக வளரும்
நம் காதலின் குழந்தை
***
உன் மனதில் இடம் பிடிக்கவேண்டுமென்றே
ஆடம் பிடிக்கிறேன்
ஒரு குழந்தையைப்போல
***
நீ நிலவு
நான் இரவு
உன் வருகையில்
நான் என்னையே தொலைக்கிறேன்..!
***
நீயே என் எதிர்த்திசையென்றானபின்பு

மேலும்

நிவேதா சுப்பிரமணியம் - நிவேதா சுப்பிரமணியம் அளித்த ஓவியத்தில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
28-Oct-2017 12:56 pm

காதல்

மேலும்

மிக்க நன்றி சகோ.. மனம் மகிழ்கிறேன் .. 18-Nov-2017 5:00 pm
காதலின் ஓவியம் அழகு சகோதரி! மேலும் தொடருங்கள்... 28-Oct-2017 2:46 pm
நிவேதா சுப்பிரமணியம் - நிவேதா சுப்பிரமணியம் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
18-Nov-2017 4:58 pm

வறுமை வாயிலிட்ட
என் வாலிபத்தை

வேகத்தை குறைத்த
என் சோகத்தை

வெறுமையை உமிழ்ந்த
என் தனிமையை

வன்முறையில் சிதைந்த
என் பெண்மையை

எம்முறையுமுமில்லாது
இதோ இம்முறை
இக்கவிக்குவியலுக்குள்
ஒளித்து வைத்திருக்கிறேன்

கலைக்கண்ணோட்டத்தே
கலைத்துப் பார்ப்பவர்களே
கண்கள் கலங்காதிருங்கள்..!

மேலும்

மகிழ்ச்சி.... 27-Nov-2017 3:09 pm
ஒன்றுமில்லை சகோ.. கற்பனைதான்.. அன்பின் நன்றிகள் சகோ.. 27-Nov-2017 3:08 pm
சகோதரி ..... ஏன் என்னாயிற்று???? 18-Nov-2017 8:12 pm
நிவேதா சுப்பிரமணியம் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
18-Nov-2017 4:58 pm

வறுமை வாயிலிட்ட
என் வாலிபத்தை

வேகத்தை குறைத்த
என் சோகத்தை

வெறுமையை உமிழ்ந்த
என் தனிமையை

வன்முறையில் சிதைந்த
என் பெண்மையை

எம்முறையுமுமில்லாது
இதோ இம்முறை
இக்கவிக்குவியலுக்குள்
ஒளித்து வைத்திருக்கிறேன்

கலைக்கண்ணோட்டத்தே
கலைத்துப் பார்ப்பவர்களே
கண்கள் கலங்காதிருங்கள்..!

மேலும்

மகிழ்ச்சி.... 27-Nov-2017 3:09 pm
ஒன்றுமில்லை சகோ.. கற்பனைதான்.. அன்பின் நன்றிகள் சகோ.. 27-Nov-2017 3:08 pm
சகோதரி ..... ஏன் என்னாயிற்று???? 18-Nov-2017 8:12 pm
நிவேதா சுப்பிரமணியம் - நிவேதா சுப்பிரமணியம் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
14-Nov-2017 5:14 pm

பத்திரமாய் உன்னை ஈன்றெடுக்க
பத்தாம் திங்கள் காத்திருக்க
உத்திரத்தில் தொட்டில் கட்டி
ஒத்திகையும் நான் பார்த்திருக்க
உதிரமது மடிநனைத்தே
கனவென்று கத்திச்சொல்கிறது

நீ உடைந்துபோகும்போதெல்லாம்
உயிரில் உளி வைத்து
எனை சிதைப்பதாய் உணர்கிறேன்
உறக்கத்தை நனைத்து உருக்கமாய் பிழிகிறேன்
கனவொன்றில் நீ கண்விழிக்க
மீண்டும் நான் பிழைக்கிறேன்

மாதவிலக்கு விலகிடவேண்டுமென்றே
மாதமெல்லாம் வேண்டிக்கிடக்கிறேன்
அம்மூன்றுநாட்களை ஒத்திவைத்து
உன்னை பொத்திவைக்கத்தான்
எதிர் பார்த்திருக்கிறேன்

உள்ளிருந்து நீ உதைப்பதை உணர்த்தியதால்
உறக்கமெனக்கு உயர்வாய் தெரிகிறது
நான் முழுமை

மேலும்

நிவேதா சுப்பிரமணியம் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
14-Nov-2017 5:14 pm

பத்திரமாய் உன்னை ஈன்றெடுக்க
பத்தாம் திங்கள் காத்திருக்க
உத்திரத்தில் தொட்டில் கட்டி
ஒத்திகையும் நான் பார்த்திருக்க
உதிரமது மடிநனைத்தே
கனவென்று கத்திச்சொல்கிறது

நீ உடைந்துபோகும்போதெல்லாம்
உயிரில் உளி வைத்து
எனை சிதைப்பதாய் உணர்கிறேன்
உறக்கத்தை நனைத்து உருக்கமாய் பிழிகிறேன்
கனவொன்றில் நீ கண்விழிக்க
மீண்டும் நான் பிழைக்கிறேன்

மாதவிலக்கு விலகிடவேண்டுமென்றே
மாதமெல்லாம் வேண்டிக்கிடக்கிறேன்
அம்மூன்றுநாட்களை ஒத்திவைத்து
உன்னை பொத்திவைக்கத்தான்
எதிர் பார்த்திருக்கிறேன்

உள்ளிருந்து நீ உதைப்பதை உணர்த்தியதால்
உறக்கமெனக்கு உயர்வாய் தெரிகிறது
நான் முழுமை

மேலும்

நிவேதா சுப்பிரமணியம் - நிவேதா சுப்பிரமணியம் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
01-Nov-2017 4:24 pm

உதடு சுவைப்பது நீ..
உன் கூர் பற்களுக்கிடையில்
சிக்கித் தவிப்பது மட்டும் நான்..!
***
உன் வெட்கத்தை
மென் பொன் விரல்கள்
கொண்டு மறைக்கிறாய்..
நகப்பூச்சும் இப்பொழுது
முகப்பூச்சாய்..!
***
கண்ணீரை பன்னீராக்கிச்செல்கிறது
கண்ணீர்த்துளியோடு கலந்த
மழைத்துளியொன்று..!
***
என் தேகத்தை தீண்டி
சோகத்தை கலைத்து
அழைத்துச்செல்கிறது
இம்மேகமழை..!
***
மண்வாசம் மழை தீண்டலைச்
சொல்லிக்கொண்டிருக்க
உன் வாசம் எனைத்தீண்டிடச்
சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறது..!
***
நீ கோலமிடுகின்றாய்
இல்லையில்லை என்னை
கொள்ளையிடுகின்றாய்..!
***
உன்மீது மையல் கொண்டு
உன்னில் மையம் கொண்டுள்ளது
என் காதல் புயல்..

மேலும்

மிக்க அன்பும், நன்றியும்.. 04-Nov-2017 1:00 pm
சக்கரை போல் இனிக்கிறது சில்மிஷங்கள் இன்னும் எழுதுங்கள் வாழ்த்துக்கள் 02-Nov-2017 12:43 am
நிவேதா சுப்பிரமணியம் அளித்த படைப்பில் (public) raghul kalaiyarasan மற்றும் 2 உறுப்பினர்கள் கருத்து அளித்துள்ளனர்
08-Sep-2017 5:13 pm

மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதும்
அழ ஆரம்பிக்கிறது
மெழுகுவா்த்தி..!
***
நகரும் விண்மீன்களை
தாங்கியபடியே இருக்கிறது
இரவில் நெடுஞ்சாலை..!
***
உன்னைப்போலவே
எப்படியும் என்னில்
ஓர் முத்தக் கவிதையை
விதைத்துவிட்டே செல்கிறது
இம்முத்து மழையும்..!
***
புள்ளிகளிட்டு கோலமிட்டபின்
கோலமழித்து புள்ளிகளை மட்டும்
விட்டுச்செல்கிறது
என்னுள் நின் நினைவுகளை போலவே
கண்ணாடியில் மழை..!
***
இப்பொழுது நாம் மழையில்
சிக்கிக்கொண்டுள்ளோம்..!
இனி மழை நம்மில்
சிக்கிக்கொள்ளும்..!
***
யாசகச்சிறுமி
என்னிடம் தந்து செல்கிறாள்
ஒரு கவிதை..!

மேலும்

மனம் நிறைந்த நன்றிகள்.. 10-Sep-2017 5:48 pm
மனம் நிறைந்த நன்றிகள்.. 10-Sep-2017 5:48 pm
மனம் நிறைந்த நன்றிகள்.. 10-Sep-2017 5:48 pm
மனம் நிறைந்த நன்றிகள்.. 10-Sep-2017 5:47 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (82)

இராஜ்குமார்

இராஜ்குமார்

திரு ஆப்பனூர்
மகேஷ் லக்கிரு

மகேஷ் லக்கிரு

தஞ்சை மற்றும் சென்னை
தௌபீஃக் ரஹ்மான்

தௌபீஃக் ரஹ்மான்

பொள்ளாச்சி

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (82)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (83)

கிரி பாரதி

கிரி பாரதி

தாராபுரம், திருப்பூர்.
பத்மநாதன் லோகநாதன்

பத்மநாதன் லோகநாதன்

ச்'சாஆ, மலேஷியா
சேகர்

சேகர்

Pollachi / Denmark
மேலே