காத்திருப்பு

அடுத்த 5 நிமிடத்தல் நீ வந்துவிட்டால்...
பேசாமல் போய் விடுவேனே எனும் பரிதவிப்பிலேயே காத்திருக்கிறேன்...!
மணிக்கணக்காக..!
நிச்சயம் இல்லா உன் வருகைக்காக...!
"புலனம் வழியாக.."

எழுதியவர் : நதி (7-Aug-18, 6:26 pm)
Tanglish : kaathiruppu
பார்வை : 363

மேலே