நான் மட்டும் தனித்து

உன் மீது
காலம்

வரைந்த
கோடுகள்

தழும்புகளாய்

நீ மட்டும்

ரகசியங்களை
உன்னுள்

புதைத்தபடி

என்னவளுக்கு
நீதான்

கற்றுத்
தந்தாயோ

ஒன்றுமே

நடவாது
போல்

இருப்பதற்கு

ஆனாலும்

நீ மட்டும்
ஜோடியாய்

நான் மட்டும்
தனித்து..,

எழுதியவர் : நா.சேகர் (21-Dec-18, 3:29 pm)
சேர்த்தது : நா சேகர்
பார்வை : 801

மேலே