பெண் - நிலவு

இரவுக்கு வெளிச்சம்

தருவது

வெண்ணிலவு !

வாழ்வுக்கு வெளிச்சம்

தருவது

பெண்ணிலவு !

எழுதியவர் : M. Santhakumar . (26-Jan-19, 5:13 pm)
சேர்த்தது : Santhakumar
பார்வை : 312

மேலே