எழுத்து

உன் பெயரை
எழுதி பார்க்கும்
வேளையில்
எழுதும் எழுத்துக்குள்
எவ்வளவு உரையாடல்கள்
நீண்டு கொண்டேபோகிறது
என்பது அந்த எழுத்துக்களுக்கு
மட்டுமே தெரிந்ததாயிருக்கிறது !

எழுதியவர் : ஜெயந்தி ஆ (27-Mar-19, 6:34 pm)
Tanglish : eluthu
பார்வை : 268

மேலே