போர்வாள்கள்!

உன் கண்களிலிருந்து எத்தனை போர்வாள்கள் புறப்பட்டதோ என்னை வீழ்த்துவதற்கு!

வீழ்ந்துவிட்டேன் நான்!

என்னை வென்றுவிட்டாய் நீ!

எழுதியவர் : இளங்கதிர் யோகி (23-May-19, 11:05 pm)
சேர்த்தது : Elangathir yogi
பார்வை : 27

மேலே