காதல்

புலன் விரும்புத லன்றி மாதர்
நலன் விரும்புதலே காதல்.

எழுதியவர் : கவிஞர் கைப்புள்ள (24-Jun-19, 9:09 pm)
சேர்த்தது : கைப்புள்ள
Tanglish : kaadhal
பார்வை : 913

மேலே