ஹைக்கூ

வவ்வாலின் எச்சம்/
விதையாகிறது/
புதிய செடி /

எழுதியவர் : கவிக்குயில் ஆர். எஸ் கலா (20-Jul-19, 10:41 am)
பார்வை : 217

மேலே