என் பங்குக்கு ஆகாசம்பட்டு பாணி வெண்பாக்கள் 3

என் பங்குக்கு ஆகாசம்பட்டு பாணி வெண்பாக்கள் 3

அவுத்துவுட்டா எங்க அபேஸ்ஆகு மோன்னு
கவுத்துவுட்டா கூடக் களவு! - செவுத்துவொட்டாப்
போட்டாலும் போயிடுதே கல்யாண வூடுகளில்
ஜோட்டாலும் வேதனைஅச் சோ! 5

கந்தா! கடம்பா! கடன்கேட்டா நோட்டையெண்ணி
இந்தான்னு நீட்ட எவனிருக்கான்? - சொந்தத்தில்
வேதாளம் தானிருக்கா! அல்லா வுதீன்விளக்கும்
தோதா இருக்குதா? சொல்லு! 6 - ஆகாசம்பட்டு சேஷாசலம்

நேரிசை வெண்பா

(ஆகாசம்பட்டு பாணி வெண்பா)

கந்தா! கடம்பா! உடன்வா வெனகூப்டா
சொந்தமென ஓடிவர உத்தாரம் - பந்தமுடன்
சொல்ல தமன்னா வருவாளா? தங்கமென
வெல்லமென நான்தாங்கு வேன்! - வ.க.கன்னியப்பன்

எழுதியவர் : வ.க.கன்னியப்பன் (17-Oct-19, 4:26 pm)
சேர்த்தது : Dr.V.K.Kanniappan
பார்வை : 72

சிறந்த நகைச்சுவைகள்

மேலே