காதல் அறிவுறுத்தல்

நட்பும் பிரியாது ஞயம்பட உரைக்கும்
நுட்பம் அறியேன் தோழி.

எழுதியவர் : கவிஞர் கைப்புள்ள (19-Nov-19, 2:28 pm)
சேர்த்தது : கைப்புள்ள
பார்வை : 91

மேலே