பொட்டுவைத்த முகமே

பொட்டுவைத்த முகமே

இன்மாம் தமிழும் கலாசாரம் தன்மொழி
தன்னுணவு டைமாற்றும் முஸ்லீம் --- நன்முகப்
பொட்டிடாக் பொல்லாக் கிருத்துவர் கட்டாய்
தடம்மாற ஆகார் தமிழர்

எழுதியவர் : பழனிராஜன் (29-May-20, 7:07 am)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 283

மேலே