அவளுக்காக

உலகெங்கிலும்
அன்பு பரவிக்கிடக்கிறது
ஆனாலும் அவள் ஒருவளின்
அன்புக்காகத்தான்
என் உள்ளம் காத்துக்கிடக்கிறது...

கவிஞர் செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ்
.

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (18-Jun-20, 7:21 am)
Tanglish : avalukkaka
பார்வை : 306

மேலே