கல்வி

கற்பதெல்லாம் கற்றுத்தேர்ந்தேன் என்பரெல்லாம்
கற்றும் கல்லாத வர்

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன்-வாசு (13-Jul-20, 9:59 am)
பார்வை : 102

மேலே